نمایش دادن همه 8 نتیجه

نمایش 9 24 36

مهره شش گوش HV سایز 36

مهره های شش گوش HV مهره هایی هستند که اندازه آچارخور آن ها بیشتر از سایر مهره های شش گوش

مهره شش گوش HV سایز 20

مهره ها یکی از مهمترین اجزا در اتصالات صنعتی در کنار پیچ ها بشمار میرود . جنس مهره ها با

مهره شش گوش HV سایز 30

مهره های شش گوش HV مهره هایی هستند که اندازه آچارخور آن ها بیشتر از سایر مهره های شش گوش

مهره شش گوش HV سایز 27

مهره ها یکی از مهمترین اجزا در اتصالات صنعتی در کنار پیچ ها بشمار میرود . جنس مهره ها با

مهره شش گوش HV سایز 16

مهره جسم حلقه‌ای شکل، گرد یا چندضلعی است که داخل حفره ی ایجاده در آن رزوه شده است . مهره‌ها

مهره شش گوش HV سایز 24

مهره ها یکی از مهمترین اجزا در اتصالات صنعتی در کنار پیچ ها بشمار میرود . جنس مهره ها با

مهره شش گوش HV سایز 22

مهره جسم حلقه‌ای شکل، گرد یا چندضلعی است که داخل حفره ی ایجاده در آن رزوه شده است . مهره‌ها

مهره شش گوش HV سایز 12

مهره ها یکی از مهمترین اجزا در اتصالات صنعتی در کنار پیچ ها بشمار میرود . جنس مهره ها با